Startsida / Kurskatalog
Kurs
Översikt (STEG-1)
Översikt (STEG-1)
Denna film ger dig en snabb översikt kring vad dioevidence innehåller och vad du kan göra.
Välj den här kursen
Enkät (STEG-2)
Enkät (STEG-2)
Denna film ger dig en snabb översikt av ENKÄT-funktionen i dioevidence (kvalitetsuppföljning).
Välj den här kursen
Analys (STEG-3A)
Analys (STEG-3A)
Denna film ger dig en snabb översikt kring ANALYS-funktionen i dioevidence (kvalitetsuppföljning).
Välj den här kursen
Analys (fördjupad) (STEG-3B)
Analys (fördjupad) (STEG-3B)
Denna film ger dig en fördjupning i funktionen ANALYS där vi använder exemplet Hemtjänst. Alla funktioner som visas här kan användas för alla olika målgrupper, uppföljnings- och karläggningsmetoder i dioevidence.
Välj den här kursen
Rapport (STEG-4)
Rapport (STEG-4)
Denna film ger dig en snabb översikt av RAPPORT-funktionen i dioevidence (kvalitetsuppföljning).
Välj den här kursen
Barn och unga - generell (UBU)
Barn och unga - generell (UBU)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden ’Barn och unga' (UBU) för systematisk kvalitetsuppföljning av familjehem, vård och boende (HVB), stödboende och öppenvård. - kursen...
Välj den här kursen
Ensamkommande (UBU-EK)
Ensamkommande (UBU-EK)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden ’Barn och unga' (UBU) för systematisk kvalitetsuppföljning av Ensamkommande med insatstyperna; familjehem, vård och boende (HVB),...
Välj den här kursen
Familjehem (UBU-FH)
Familjehem (UBU-FH)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden ’Barn och unga' (UBU) för systematisk kvalitetsuppföljning av insatstypen; familjehem (jourhem, nätverkshem och...
Välj den här kursen
Öppenvård (UBU-ÖV)
Öppenvård (UBU-ÖV)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden ’Barn och unga' (UBU) för systematisk kvalitetsuppföljning av insatstypen; öppenvård. Metoden kan även användas för att följa upp...
Välj den här kursen
Stödboende (UBU-SB)
Stödboende (UBU-SB)
Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden ’Barn och unga' (UBU) för systematisk kvalitetsuppföljning av insatstypen; stödboende. Metoden kan även användas för att följa upp...
Välj den här kursen