Startsida / Kurskatalog / Stödboende (UBU-SB)

Stödboende (UBU-SB)

Barn och unga


Beskrivning

Denna kurs ger dig kunskaper att genomföra dialogintervjuer (ENKÄT-funktionen) i uppföljningsmetoden ’Barn och unga' (UBU) för systematisk kvalitetsuppföljning av insatstypen; stödboende.
Metoden kan även användas för att följa upp insatstyperna; vård och boende (HVB), familjehem och öppenvård.
- kursen innehåller: 3 avsnitt och 1 certifieringsprov,
- förkunskaper: metodanvisningen skall läsas innan och/eller under kursens genomförande,
- hjälpmedel: metodanvisning,
- beräknad tidsåtgång: 50 minuter,
- fullgjord kurs ger ett certifieringsintyg (diplom) i systematisk uppföljning med uppföljningsmetoden UBU för målgruppen barn och unga med insatstypen stödboende.

Innehåll
  • Introduktion (01:22)
  • Uppföljningskonceptet (09:00)
  • Metodanvisningen (15:00)
  • Enkäten för stödboende (17:52)
  • Certifieringsprovet (05:00)
Regler för genomförande
  • Alla avsnitt måste fullgöras
  • Leder till ett kursintyg med giltighetstid: För alltid